Aktuality

Informace o aktuálním dění okolo protestní akce Lékaři jsou jenom lidi. Novinky z jednání, stanoviska a oficiální prohlášení Sekce mladých lékařů ČLK.

Na co si dát pozor v souvislosti s aplikací „zdravotnické“ novely zákoníku práce

Výsledkem společného úsilí České lékařské komory (zejména Sekce mladých lékařů ČLK) a zdravotnických odborů (LOK-SČL a OSZSP ČR) bylo, vedle uzavření dohody z 8. 12. 2023 o navýšení odměn zdravotníkům, přijetí „zdravotnické“ novely zákoníku práce provedené zákonem č. 413/2023 Sb., která od 1. ledna 2024 ruší další dohodnutou práci přesčas ve zdravotnictví, čímž vrací maximální roční limit přesčasové práce z dosavadních 832 hodin na zažitých 416 hodin a rovněž přináší novou právní úpravu rozvržení pracovní doby zaměstnanců ve zdravotnictví, a to zejména v oblasti čerpání nepřetržitého denního odpočinu, respektive limitů nepřetržitého výkonu práce, jejž novela za přesně definovaných podmínek nově připouští v rozsahu 24 hodin během 26 hodin po sobě jdoucích.

Výzva k ukončení protestní akce

Na základě dění v posledních dnech, úspěšně dokončených jednáních a podpisu společné dohody, přinášíme následující vyjádření a doporučení pro všechny lékaře zapojené do akce Lékaři jsou jenom lidi.

Oficiální prohlášení k akci Lékaři jsou jenom lidi

Vážení kolegové, za Sekci mladých lékařů ČLK si dovolujeme vydat oficiální prohlášení k akci Lékaři jsou jen lidi resp. #nebudmyval. Cílem je rekapitulace posledních několika měsíců, původních myšlenek a dosažených výsledků.

Zdaleka nejsme u konce

Jakkoliv mediální vyjádření vzbuzují dojem, že dnešní jednání na MZ ČR bylo pomyslnou tečkou za iniciativou Lékaři jsou jenom lidi, není tomu tak. K nápravě poměrů v českém zdravotnictví několik měsíců nestačí. Jsme teprve na začátku.

Schůzka na ministerstvu k "řešení detailů" dohody

Na pondělí 4.12.2023 na 14:45 jsme byli pozvání na Ministerstvo zdravotnictví České republiky k jednání o mechanismu rozdělení financí z úhradové vyhlášky určených na platy a mzdy lékařů.

Další jednání s ministrem Válkem a tisková koference

Jsme velice rádi, že došlo k dohodě o dřívějším termínu jednání než 4.12. Na další setkání s ministrem zdravotnictví k řešení požadavků iniciativy “Lékaři jsou jenom lidi” jsme byli pozváni na pondělí 27.11. Schůzka bude na půdě ministerstva zdravotnictví od 16h.

Jednání s Tripartitou

Proč jsme se dnes nedohodli? A proč jsme již potřetí odmítli stejnou nabídku? Představené miliardy a změny v platových třídách včetně zbrusu nového konceptu garantovaného platu mohou znít sice mediálně fantasticky, nicméně pojďme si vysvětlit problémy a nesmyslnou složitost tohoto návrhu.

Mapa výpovědí přesčasů

Zveřejňujeme interaktivní mapu výpovědí lékařů z přesčasové práce. V počtech výpovědí se odráží reálná omezení poskytované péče od 1.12.2023. Ministr Válek stále nenabídl akceptovatelnou nabídku, ačkoliv jsme naše požadavky předložili již začátkem září.

Tisková konference

Konference se uskuteční 20.11. v 16.00 v Domě lékařů v Praze.

Právní poradna aktualizována

Ve spolupráci s Mgr. Buriánkem jsme do právní poradny přidali sekci o DPČ. Pokud jste kontaktovali v rámci LOK nebo své iniciativy jiného advokáta/právního poradce, budeme rádi, když nám zašlete další právní pohledy na současnou problematiku.

Po týdnu pan ministr nic nového nenabídl

VÁŽNĚ JSTE NÁS TU NECHALI TŘI HODINY ČEKAT, JENOM ABYSTE NÁM ŘEKL, ŽE JSTE LÉKAŘŮM NIC NOVÉHO NENABÍDL? Přibližně tak zněl dotaz jedné z novinářek, která čekala v lobby ministerstva na závěry dnešního jednání. Tato jediná její věta stručně a přesně shrnuje závěry celé schůzky.

Jednání budou pokračovat v pondělí.

Dnes se na půdě MZ ČR uskutečnilo jednání o řešení situace ve zdravotnictví, tentokrát bez účasti pana ministra. Jednání vedl ředitel právní sekce ministerstva Radek Policar. Ministerstvo předložilo několik návrhů s cílem optimalizovat předatestační vzdělávání a v dlouhodobém horizontu kultivovat pracovní podmínky českých zdravotníků.

Mandát k jednání na MZ ČR

Již více než 6 tisíc lékařů odmítlo od 1. prosince vykonávat nelegální přesčasovou práci - jinými slovy se rozhodlo dodržovat zákony České republiky.

Proběhl 37. sjezd komory

Během víkendu se na pražských Vysočanech uskutečnil každoroční sjezd delegátů České lékařské komory.

30000 služeb není potřeba obsadit?

Od září upozorňujeme zákonodárce na dopady novely zákoníku práce stran dostupnosti zdravotní péče v ČR. Na základě dlouhodobě tristní situace v českém zdravotnictví podalo více než 6 000 lékařů výpověď z přesčasové práce počínaje prosincem, což představuje asi 30 000 nepokrytých služeb měsíčně.

Co se stalo v říjnu a co nás čeká dál?

Začátkem října 2023 jsme spočítali výpovědi z přesčasové práce, které lékaři poskytli na vědomí SML ČLK. 6 tisíc zapojených lékařů dělá z akce Lékaři jsou jenom lidi historicky největší protest zdravotníků v ČR. Hlas 6 tisíců lékařů nelze ignorovat, přesto se o to někteří snaží. Dochází rovněž k pokusům o oslabení celostátního dosahu protestu, nejčastěji tím, že lékařům konkrétního pracoviště nabízejí dočasné zlepšení platových či jiných podmínek výměnou za odvolání nesouhlasu s prosincovou přesčasovou prací.