Zdaleka nejsme u konce

Jakkoliv mediální vyjádření vzbuzují dojem, že dnešní jednání na MZ ČR bylo pomyslnou tečkou za iniciativou Lékaři jsou jenom lidi, není tomu tak. K nápravě poměrů v českém zdravotnictví několik měsíců nestačí. Jsme teprve na začátku.

Za poslední tři měsíce jsme se ze skupiny mladých lékařů, kterou politici a úředníci nebrali vážně, stali rovnocennými partnery pro vysoké ministerské úředníky a nejvyšší politické elity země. Důsledkem byla dosud nevídaná medializace chronických problémů českého zdravotnictví, která posléze vedla i ke konkrétním krokům kupř. v otázkách předatestačního vzdělávání a pracovněprávní legislativy. Kdo může říct, že donutil politickou reprezentaci s ostudou po pouhých několika týdnech rušit vlastní zákon?

V posledních týdnech se pozornost soustředila na odměňování, které bylo podle očekávání nejbolestněji vznikající části dohody. To bylo způsobeno střetem protichůdných zájmů, jelikož SML ČLK hájící zájmy lékařů, nebyla jediným účastníkem jednání v těchto otázkách.

Lze pochopit různé postoje k předběžné dohodě na zvýšení platů a mezd o 5 000 Kč pro lékaře absolventy, o 8 000 Kč pro lékaře s ukončeným základním kmenem a 15 000 Kč pro atestované. Ať byla očekávání jakákoliv, za aktuální ekonomické situace ČR se jedná o bezprecedentní růst.

Do pátku budou o dnešním návrhu jednat nejvyšší orgány zapojených organizací, čeká se zejména na čtvrteční schůzi okresních předsedů LOK-SČL.

Jsme teprve na začátku dlouhé cesty. Ať už v otázkách odměňování (v příštím roce ministerstvo přislíbilo připravit zvláštní zákon o odměňování ve zdravotnictví), tak i ve všech ostatních oblastech, o nichž SML ČLK iniciovala veřejnou diskusi. Zůstaňte prosím u toho.