.

LÉKAŘI JSOU JENOM LIDI

Na základě schválení novelizace zákoníku práce, která vstoupí v účinnosti 1.10.23, vypovídáme veškeré dobrovolné přesčasy k 1. 12. 2023. 

KLÍČOVÉ BODY NAŠEHO ZÁJMU JSOU:

1.  Požadujeme zrušit § 93a, kterým se zvyšuje objem

přesčasové práce pro zdravotníky a upravit režim 24 hodinových směn, tj. úpravit § 90. Požadujeme, aby byl ve zdravotnických zařízeních důsledně dodržován zákoník práce.

2. Chceme nastavit přijatelné a dlouhodobě udržitelné

pracovní podmínky: navrhujeme legislativně ukotvit systém benefitů, jako jsou výsluhy, rehabilitační a lázeňská péče a podmínky pro dřívější odchod do důchodu bez krácení penze, trváme na důsledném dodržování povinnosti zaměstnavatelů zajistit mladým lékařům atestační přípravu v zákoně stanovené době.

3. Požadujeme samostatným zákonem upravit odměňování zdravotníků a lékařů, které se bude odvíjet od náročnosti profese a naplní závěry Memoranda, které v roce 2011

podepsala Vláda ČR s Lékařským odborovým klubem – Svazem českých lékařů po akci „Děkujeme, odcházíme“ a slibu, který dal ministr zdravotnictví doc. MUDr. Leoš Heger, CSc. Odborovému svazu zdravotnictví a sociální péče ČR, že se adekvátně navýšení platů lékařů zvýší platy ostatních zdravotníků.

Přejít nahoru