Pan ministr konečně přiznává, že struktura příjmů lékařů je problém.

Těší nás, že pan ministr konečně otevřeně přiznává, že struktura příjmů lékařů, jejichž polovina pochází z přesčasové práce, je problém.

Je nejvyšší čas s tím něco udělat. V zájmu udržitelnosti celého zdravotnictví je nutné zvýšení efektivity systému pomocí legislativních a ekonomických tlaků. A to nebude možné jinak než snižováním množství přesčasů a zvyšováním ceny práce lékaře v základní pracovní době.

MPSV se již poučilo a k tvorbě opravné novely zákoníku práce přizvalo zástupce ČLK a odborových organizací, MZ však zatím mlčí a o tom, jakým způsobem chce zajistit, aby se slíbených 6,8 mld. Kč opravdu dostalo ke zdravotníkům, nechce hovořit.

Ministr Válek avizuje samostatný zákon o odměňování zdravotníků. To je hudba budoucnosti, garance však potřebujeme nyní. A tou jsou platové tabulky. Neexistuje jiný způsob, jak garantovat, že se tato částka stanovená úhradovou vyhláškou opravdu dostane do platů lékařů. Ano, tabulky sice platí pouze v přímo řízených organizacích, ale všichni víme, že ostatní nemocnice se jim z důvodů konkurenceschopnosti musí přizpůsobit.

Jakékoliv rozdělování do odměn či osobních příplatků podle libovůle ředitelů a nemocničních manažerů odmítáme. Jak nám ukázala nejen současná situace, odměny se přidělují a odebírají často nikoliv podle pracovního výkonu konkrétních lékařů, ale spíše podle jejich poslušnosti a ochoty pracovat za hranicí legality.

https://www.facebook.com/vlvalek/videos/842212570916710/