Po týdnu pan ministr nic nového nenabídl

VÁŽNĚ JSTE NÁS TU NECHALI TŘI HODINY ČEKAT, JENOM ABYSTE NÁM ŘEKL, ŽE JSTE LÉKAŘŮM NIC NOVÉHO NENABÍDL? Přibližně tak zněl dotaz jedné z novinářek, která čekala v lobby ministerstva na závěry dnešního jednání. Tato jediná její věta stručně a přesně shrnuje závěry celé schůzky.

Oproti minulému týdnu došlo pouze ke změně účastníků – jejich počet vzrostl na 23, kromě ministra zdravotnictví, který minulý týden chyběl, byli tentokrát přítomni i zástupci pojišťoven, krajů, asociace poskytovatelů a i několik známých ředitelů nemocnic.

Byl nám představen návrh na změnu finančního ohodnocení lékařů. Navzdory únavě po několika hodinách jednání nám neuniklo, že se jedná o stejný návrh, který jsme odmítli minulou středu. Naše výhrady jsme zopakovali i dnes: týká se pouze přímo řízených nemocnic a pouze některých lékařů. Navíc prakticky anuluje osobní příplatky, kterých lékaři na svých pracovištích z jakýchkoliv důvodů dosáhli. Jednalo by se o dorovnání aktuálního výdělku tak, aby se v lednu 2024 lékaři dostali na polovinu rozdílu mezi dneškem a tím, co bylo slíbeno, že budou vydělávat v roce 2012.

Další navyšování platů by již mělo proběhnout v roce 2025 podle připravovaného speciálního zákona o odměňování. Vyčíslení dopadů na zdravotní rozpočet však počítalo opět s přesčasovou prací konanou vysoce nad ročními limity a proto jsme je nemohli brát vážně, nemluvě o tom, že i někteří účastníci přiznali, že na tento druhý slíbený krok zvýšení platů zřejmě peníze nebudou…

Opět jsme si vyslechli, že lékaři mají dost peněz, protože si chodí přeci přivydělávat i mimo svou nemocnici. Jakým právem přítomni řešili, jak tráví lékaři svůj volný čas, pro nás zůstává záhadou.

Nejde jen o peníze, jak mnozí naznačovali. V otázkách předatestačního vzdělávání došlo ke shodě a prvním krokům. Zákoník práce, ač neobsahuje splnění všech našich požadavků, je ve sněmovně. Posledním nedořešeným tématem zůstalo odměňování. Naším cílem je, aby lékaři v České republice dosáhli odpovídajícího hodnocení již za práci v základní pracovní době. Zvýšení ceny práce lékaře povede k vyšší atraktivitě povolání a ekonomickým tlakem donutí i zaměstnavatele ke zvyšování efektivity provozu nemocnic. A o to nám jde. Aby lékaři v nemocnicích vykonávali práci lékařů a byli za to odměněni jako vysokoškolsky vzdělaní odborníci, kteří mají v rukách lidské zdraví a životy.

Další schůzka se v situaci, kdy zanedlouho hrozí dramatické omezení poskytované péče, uskuteční za dechberoucích 8 dní.

Lékaři se s Válkem na změně odměňování opět nedohodli