Co se stalo v říjnu a co nás čeká dál?

Začátkem října 2023 jsme spočítali výpovědi z přesčasové práce, které lékaři poskytli na vědomí SML ČLK. 6 tisíc zapojených lékařů dělá z akce Lékaři jsou jenom lidi historicky největší protest zdravotníků v ČR. Hlas 6 tisíců lékařů nelze ignorovat, přesto se o to někteří snaží. Dochází rovněž k pokusům o oslabení celostátního dosahu protestu, nejčastěji tím, že lékařům konkrétního pracoviště nabízejí dočasné zlepšení platových či jiných podmínek výměnou za odvolání nesouhlasu s prosincovou přesčasovou prací.

1. října nabyla účinnosti sporná novela zákoníku práce. České nemocnice zareagovaly pouze na změny v odměňování DPČ/DPP a snaží se uzavíráním pro zaměstnance nevýhodných dodatků ušetřit na odměnách z dohod. Zákaz 24h výkonu práce zůstal v nemocnicích zcela nepovšimnut, inspekce práce tradičně neplní svou funkci.

Během října došlo k masivní medializaci problematiky přesčasové práce lékařů, novely zákoníku práce a diletantství těch, kteří o zdravotnictví rozhodují. Navzdory množství dalších mediálně atraktivních témat zůstává zdravotnictví i nadále jedním z klíčových témat českých médií. Děkujeme novinářům, kteří se mu věnují, děkujeme všem kolegům, kteří médiím poskytují cenné vstupy. A děkujeme pacientům, kteří často důvody našeho protestu i naše požadavky chápou!

Ve druhé polovině října proběhla celá řada setkání na MZ a MPSV ČR, o jejichž průběhu a výsledcích byli informováni všichni členové ČLK e-mailem. MPSV se snaží o vytvoření opravné novely zákoníku práce, jejíž cílem má být legalizace 24hodinového výkonu práce. Dosavadní snahy MPSV sice zatím vzbuzují rozpačité dojmy, ale MPSV alespoň nemůžeme obvinit z nezájmu o řešení problému.

MZ se naopak bohužel tváří, že se ho situace netýká. Místo jednání a diskuse s námi se snaží veřejnosti vysvětlit, proč je nesprávné navyšovat platové tabulky zdravotníků a proč prosazuje, aby 6,8 mld. Kč, které posílá úhradová vyhláška na platy/mzdy zdravotníků, rozdělovali ředitelé a manažeři nemocnic. Jakmile však dojdou argumenty ve prospěch takového postupu, což z pochopitelných důvodů nastane prakticky hned, obrací pozornost k nutnosti řešit odměňování zdravotníků speciálním zákonem. S tím nelze nesouhlasit, speciální zákon o odměňování ale nebude hotový ze dne na den narozdíl od platových tabulek, které mohou poskytnout okamžitou garanci a stanovují se prostým nařízením vlády.

V závěru října dostáváme ze všech koutů ČR informace o tom, jak se nemocnice snaží zajistit poskytování zdravotní péče v prosinci. Jedná je jak o legální (jakým je kupř. převedení do nepřetržitého režimu práce), tak i o zcela nepřijatelné postupy: vydírání, vyhrožování, znemožňování předatestačního vzdělávání a další.

Náš prosincový protest spočívá v důsledném dodržování zákona. Jakkoliv to bude nepříjemné, musíme přechodně strpět legální kroky, jimiž se zdravotnická zařízení pokusí vyrovnat s touto situací (kupř. prací ve směnách). Žádná změna bohužel není zadarmo. Nesmíme však tolerovat praktiky za hranicí zákona či dobrých mravů, ty nám prosím nahlašujte i nadále na e-mail SML ČLK.

Je nám jasné, že mnozí z vás momentálně prochází velmi těžkým obdobím. Držte se, nejste v tom sami. Je nás přes

6 tisíc. My sami jsme čelili za poslední týdny množství nadávek, lží, zastrašování, mediálnímu pranýři a desinformacím. Vrcholem bylo vyhrožování po telefonu anonymním volajícím...

Ale nic z toho nás nepřesvědčilo k tomu, abychom přestali v našich aktivitách. Buďte v tom s námi.

Snění ministra Válka. Zabrání kolapsu nemocnic? - lidovky.cz